Startsida

 

Denna web handlar om trägolv, framför allt om massiva trägolv, dvs golv där hela plankan eller parkettstaven är gjord av homogent trä. Massiva trägolv har sin motsats i lamell-trägolv, där ett tunnare ytskikt vanligen av ek är limmat på ett underlag av enklare träslag som fur eller gran.

På denna web hittar du fakta om olika aspekter som mönster, träslag, läggningstekniker och historia. En aspekt har vi redan berört, nämligen skillnaden mellan massivt trä och lamell-trä.

 

 

Detta är ett projekt inom Ängavången Ekgolv www.angavangen.se